Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu stále narůstajících cen potravin a energií jsme nuceni s účinností od 1. 9. 2022 zvednout ceny stravného následovně:

DRUH STRAVYVĚK. KATEGORIE 3–6 LETVĚK. KATEGORIE 7–10 LET
Přesnídávka10 Kč10 Kč
Oběd25 Kč28 Kč
Svačina9 Kč9 Kč
CELKEM44 Kč včetně pitného režimu47 Kč včetně pitného režimu
Stravné bez odpolední svačiny35 Kč38 Kč

Stravné se hradí zpětně, platí se hotově, zpravidla k 15. dni v měsíci. Dítě, které odchází po obědě domů nemá nárok na odpolední svačinu. Je však nutné nahlásit to paní učitelce.

Na začátku docházky vybíráme zálohu na stravné ve výši 1 000,- Kč. Tato záloha Vám bude vrácena při odchodu dítěte do ZŠ, případně jiného předškolního zařízení.

Dítě je nutné odhlásit nejpozději do 8,00 hodin daného dne, při neomluvení dítěte Vám bude stravné naúčtováno.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání /školné/ je od 1. 9. 2022 stanovena na 700,- měsíčně. Školné se hradí i tehdy, pokud není dítě ve školce přítomno ani jeden den. Dítě, které v daném školním roce dosáhne věku šesti let, školné nehradí.

V Těchově dne 29. 8. 2022