Cloud

Provoz školy

Img

Užitečné informace o provozu školy a dokumenty ke stažení

Informace pro rodiče

 • Provoz školy

  6.00: Zahájení provozu
  6.00 - 8.00: Příchody dětí
  7.30 - 12.15: Dopolední program
  12.00 - 12.30: Vyzvedávání dětí
  12.30 - 14.00: Odpolední odpočinek
  14.00 - 16.00: Odpolední program
  14.30 - 16.00: Vyzvedávání dětí
  16.00: Ukončení provozu

 • Režim dne

  6.00 – 8.00: scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
  8.00 – 9.30: ranní hry didaktické zacílené činnosti/záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně jazykové chvilky smyslové hry relaxační cvičení svačina, hygiena
  9.30 – 11.30: pobyt venku
  11.30 – 13:30: hygiena, oběd, odpočinek, náhradní nespací aktivity
  13.30 – 14.00: hygiena,svačina
  14.00 – 16.00: odpolední zájmové činnosti dětí

Jak připravit dítě na den ve školce

Co děti potřebují

 • Bačkory s pevnou patou.
 • Oblečení na zahradu dle aktuálního počasí.
 • Náhradní oblečení dle potřeby(prádlo, punčocháče, ponožky)
 • Každý týden čisté pyžamo.
 • Kapesník.
 • Děti, které si nepoznají svoje věci, budou mít vše řádně označené.

Užitečnéí tipy

Doporučení pro rodiče

 • Pravidelně sledovat nástěnky.
 • Vodit děti do MŠ zdravé.
 • Oznámit výskyt infekčního onemocnění.
 • Dodržovat provozní dobu MŠ./od 6,00 do 16 hodin/
 • Dbát na přiměřené oblečení dle ročního období./kšiltovka v létě, rukavice, čepice v zimě./
 • Dodržovat termín placení školného a stravného.
 • MŠ neodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou, ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.

 

Upozornění pro rodiče

 • V případě, že rodiče vyzvedávají své dítě opakovaně po skončení provozní doby, jedná se o opakované porušování provozu mateřské školy a ředitelka mateřské školy může
 • Ukončit docházku dítěte podle ust. § 35 ods.1 písmene B. Školského zákona.

 

Jsem zákonným zástupcem svého dítěte
a mám právo:

Práva zákonných zástupců

 • Aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní docházce do MŠ.
 • Abych byl(a) informován(a) o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 • Abych si mohl(a) vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a mohl(a) s ní prodiskutovat problémy týkající se mého dítěte.
 • Abych se mohl(a) domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.
 • Abych se mohl(a) podílet na tvorbě a úpravách programu MŠ a mohl(a) uplatnit své připomínky a návrhy.
 • Abych se mohl(a) aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.
 • Abych mohl(a) před vstupem mého dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, připomínkovat postupy v tomto režimu.
 • Abych mohl(a) podat oprávněnou stížnost a měl(a) možnost ji projednat s pedagogickými pracovníky v MŠ a ředitelkou školy.