Zápis.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 4.5.2023, v době od 9:00 do 16:00 hodin. Zákonný zástupce k ověření údajů uvedených v žádosti předkládá občanský průkaz a rodný list uchazeče(dítěte).

Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží rodný list dítěte, doklad o povolení pobytu na území ČR, potvrzení o místě pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny má povinnost v případě předložení dokladu s propadlou dočasnou ochranou přiložit rovněž vytištěné potvrzení z emailu, kterým prokáže, že požádal o prodloužení dočasné ochrany.

Bližší informace k zápisu a formuláře k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde.